Sudionici

Adéla Foldynová (Pilsen 2015 European Capital of Culture, Plzeň, Češka)

Kao menadžer međunarodnih projekata u organizaciji Pilsen 2015, Adéla uspostavlja suradnju sa odabranim međunarodnim partnerima. Zadužena je za komunikaciju s ambasadama i međunarodnim kulturnim institucijama, kao i za njihovo povezivanje s akrivnostima projekata. Također, bavi se rezidencijalnim programom Pilsen 2015 – projektom OPEN A.i.R.

Adéla je diplomirala na Arts & Heritage programu: Cultural Policy, Management and Education u Maastrichtu, Nizozemska, te je ranije radila kao menadžer rezidencijalnih programa u sklopu projekta Košice European Capital of Culture 2013; radila je u Non fiction – Office for Cultural Innovation in Amsterdam; stekla je bogato iskustvo na predavačkim odsjeku Praških muzeja i galerija (DOX, National Gallery, Museum Kampa).

Ana Hušman (umjetnica, Hrvatska)

Ana Hušman diplomirala je 2002. godine na Odjelu za multimedije i nastavnički smjer Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje sada radi kao vanjska suradnica. Redovito sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim izložbama i filmskim festivalima, a njezini su radovi osvojili veliki broj domaćih i međunarodnih nagrada.

Angela Butterstein, (Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Njemačka)

Angela Butterstein (1966., Reutlingen/Njemačka) studirala je engleski jezik i književnost, romanistiku i empirijske kulturne studije u Tübingenu i Berlinu. Od tada, radila je na nekoliko pozicija u području kulture i kao freelance projektni menadžer za kulturne institucije u Tübingenu, Stuttgartu i Berlinu za EXPO 2000 GmbH Hanover, Photography Now, Institut za kulturnu razmjenu i Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin GmbH (dffb). Od 2004. radila je kao projektni menadžer za odjel tiska i odnose s javnošću pri Akademie Schloss Solitude u Stuttgartu. Od 2009. do 2011. bila je Solitudeov koordinator za dvogodišnji projekt “RE-tooling RESIDENCIES: A Closer Look at the Mobility of Art Professionals”, zajednički projekt pet A-I-R programa, financiran odstrane Europske komisije.

Annemarie Türk (nezavisna kustosica, Beč, Austria)

Diplomirala povijest i političke znanosti na Sveučilištu u Salzburgu i kulturni menadžment ViennaStudies pri Akademiji za glazbu i izvedbene umjetnosti na ViennaGender studijima (Feministisches Grundstudium). Zaposlena u raznim teatrima i festivalima u Austriji kao produkcijska menadžerica: 1992. – 2013. KulturKontakt Austria – na čelu odjela za kulturu i sponzorstva: razvoj privatne umjetnosti i kulturnog sponzorstva u Austriji, razvoj programa rezidencijalnih boravaka za vizualne umjetnike, pisce i književne prevoditelje, plesače i koreografe; koncept i realizacija “Henkel Art Award” i “Bank Austria Literaris. Velika nagrada za istočnoeuropsku literaturu”, itd. Od 2004. predavačica je na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti/odjel kulturnog menadžmenta. Od 2013. radi kao konzultantica za umjetnost i kustosica.

Bojana Panevska (DutchCulture|TransArtists, Amsterdam, Nizozemska)

Bojana Panevska je umjetnica, istraživačica i spisateljica koja živi i radi u Amsterdamu, Nizozemska. Završila je prediplomski studij audio i vizualne umjetnosti na Gerrit Rietveld Academie i diplomski studij likovne umjetnosti na Sandberg Institut. Uz umjetničku praksu, trenutno vodi međunarodnu suradnju i facilitira radionice na DutchCulture | TransArtists, vodećem web resursom za umjetničke rezidencije diljem svijeta.

Candace Goodrich (Kunst Kraft Werk; One Sided Story, Leipzig, Njemačka)

Candace je završila preddiplomski studij likovne umjetnosti na School of Visual Arts u New York City-u, 2001., i diplomski studij likovne umjetnosti na New York Academy of Art 2007. godine, oba iz slikarstva. Nakon 15 godina života i rada u ateljeu u Brooklynu, radeći kao viša slikarska asistentica za Takashi Murikamija i kao direktorica oglašavanja za Modern Painters magazine, odlučila je preseliti u Berlin u 2010. kako bi se fokusirala isključivo na slikarstvo i izradu plakata. Candace je našla idealno mjesto za izražavanje svog koordinirajućeg i kurirajućeg impulsa u Leipzigu osnivanjem One-sided Story u prosincu 2011. godine. One-sided Story nudi godišnje projekte, svaki jedinstven u svojoj misiji s mogućnošću uključivanja novih partnera, sponzora, edukativnih institucija sa stalno rastućom međunarodnom mrežom umjetnika. Candace je upoznala Markusa Loefflera, Luisu Mantovani i Ulija Malingera na Spinnerei-u u njihovom prostoru Colonia i slijedom toga se uključila u Kunst Kraft Werk team u siječnju 2014. godine kao umjetnička direktorica izložbi.

Clara Gensburger (Les Laboratoires d’Aubervilliers, Pariz, Francuska)

Clara Gensburger je od rujna 2013. godine zadužena za koordinaciju projekata u Les Laboratoires d’Aubervilliers. Kao umjetnicu i profesionalku u svijetu umjetnosti, uglavnom je zanima medij performansa, različiti načini njegove produkcije i diseminacije. Održala je nekoliko predavanja na, između ostalog, Sandberg institutu (“Perfomance as a Combat Sport: about Wrestling…,” 2012), Ensba Lyon (“Could art be didatic? Must it?”, 2011) i Schloss Solitude (sudjelovanje na simpoziju “Teaching art, Learning art”, 2010). Njezina je diploma naslovljena “The infrastructure medium: an history and analysis of artistic structures made by artists themselves”. Radila je za mjesta i manifestacije poput Dokumenta 13, Bijenale u Lyonu Biennial i Institut za suvremenu umjetnost u Villeurbanneu.

Claude Veron (Jeunes Talents Cirque Europe, Pariz, FR)

Direktor European Pépinières 1991/1999, predsjednik Young circus talents in Europe JTCE, predavač i produkcijski menadžer za plesne kompanije u Belgiji.

Davor Mišković, (Drugo more, Rijeka, Hrvatska)

Davor Mišković je predsjednik udruge Drugo more, bio je povremeni predavač na Filozofskom fakultetu u Rijeci i predsjednik je mreže Klubtura. Radio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Kurirao je i organizirao brojna kulturna događnja, konferencije i edukacijske programe, surađivao na nekoliko istraživačkih projekata i sudjelovao u radu mnogih tijela za kulturni menadžment i savjetodavnim tijelima.

Emina Višnić (Pogon, Zagreb, Hrvatska)

Emina Višnić radi kao kulturna menadžerica i djeluje kao posrednica i zagovornica za kulturu. Iskusna je u neprofitnom kulturnom menadžmentu, umrežavanju na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini i kulturnom zagovaranju te izgradnji kapaciteta u neprofitnom sektoru. Ravnateljica je POGONa (Zagreb), hibridne kulturne institucije utemeljene na javno-civilnom partnerstvu, otvorenog lokalnog centra za razvoj nezavisne suvremene umjetnosti i kulture kao i za aktivno uključivanje mladih u kulturni i društveni život. Potpredsjednica je Izvršnog odbora europske zagovaračke mreže Culture Action Europe (Brisel) i članica Upravnog odbora nedavno osnovane nacionalne javne zaklade za razvoj kulturnog civilnog društva Kultura Nova (Zagreb). Povremeno, radi kao trenerica, govori/piše o pitanjima kulturnih politika.

Goran Sergej Pristaš (BADco, Zagreb, Hrvatska)

Od 1994. profesor na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. do 1992., bio je umjetnički ravnatelj kazališta SKUC. Godine 1993. dramaturg i član Umjetničkog vijeća teatra &TD. 1994. – 1999. dramaturg u kazališnoj skupini Montažstroj. Napisao je nekoliko kratkih scenarija za dokumentarne filmove. Kao dramaturg sudjelovao je u brojnim plesnim i kazališnim produkcijama. Koordinator programa u Centru za dramsku umjetnost (CDU) od 1995. Predsjednik odbora CDU-a 2000. – 2007. godine. Osnivač i glavni urednik (1996-2007) Frakcije, časopisa za izvedbene umjetnosti (jedan od najcjenjenijih časopisa za izvedbene umjetnosti u Europi). Jedan od inicijatora projekta “Zagreb – Kulturni kapital Europe 3000”. Redatelj, producent, dramaturg i izvođač u međunarodno predstavljenom umjetničkom kolektivu BADco.

Ika Sienkiewicz Nowacka (a-i-r laboratory/CCA Ujazdowski dvorac, Poljska)

Ika Sienkiewicz-Nowacka, kulturna menadžerica, kustosica. Od 1998. radila je na CCA Ujazdowski Castle, 2003. osnovala A-I-R Laboratory kao prvi stalni rezidencijalni program u Poljskoj. Između 2003. i 2014. kurirala je i koproducirala mnoge projekte, izložbe, prezentacije i publikacije, među kojima: Rooted Design for Routed Living and RE-tooling RESIDENCIE. Od 2010. članica odbora Res Artis zaklade u Amsterdamu.

Iva Rada Janković (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Hrvatska)

Radmila Iva Janković, viša je kustosica kustosica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Od sredine devedesetih aktivno prati umjetničku scenu kao likovni kritičar, objavljujući likovne kritike, oglede i eseje u časopisima specijaliziranim za umjetnost i kulturu. Od 1998. – 2001. suradnica je hrvatske televizije u emisiji za suvremenu umjetnost Transfer. Od 1995. godine do danas suradnica je na 3. programu HRT-a (emisija Triptih, Ogledi i rasprave). Dobitnica je godišnje nagrade hrvatske sekcije AICA za 2011. godinu. Od 2000.- 2007. kustosica je PM Galerije (Gallery of Extended Media), gdje je priredila brojne izložbe. Nekoliko većih problemskih izložbi priredila je u suradnji s drugim umjetničkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu (First Person Singular, 1:1 Interpersonal in contemporary art, Looking at the Others…) Od 2001. – 2004. organizirala međunarodnu manifestaciju posvećenu umjetničkim intervencijama u javnom prostoru Zadar_ live (Closed Circuit City, Inter muros, Artistexture, Refresh!). Godine 2001 selektor je hrvatskih umjetnika na 1. Biennalu u Tirani. U Muzeju suvremene umjetnosti od 2007. voditeljica je Ateljea Kožarić i kustosica je brojnih izložbi (Ivan Kožarić, Across the line; Miljenko Horvat, Exploration; Francesco Jodice, Babel (u suradnji s Museo Madre, Napoli), te koordinatorica rezidencijalnih programa.

Ivana Hanaček (BLOK, Zagreb, Hrvatska)

Ivana Hanaček je članica kustoskog kolektiva BLOK. Kurira UrbanFestival međunarodni festival suvremene umjetnosti u javnom prostoru. Svojim kustoskim radom istražuje potencijale djelovanja u međuprostoru umjetnosti, aktivizma i urbanizma. Aktivno se bavi edukacijom te predaje likovnu umjetnost u Islamskoj gimnaziji dr. Ahmad Smajlović te kao predavačica gostuje na nizu samoorganiziranih edukativnih programa. Tekstove i kritike objavljuje na HR 3. program, emisija Triptih, Kulturpunktu, u Zarezu te u mjesečniku Le monde diplomatique hrvatsko izdanje. Kao freelenserica kokurirala je više izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoj rad.

Ivana Podnar (Ministarstvo kulture RH)

Janja Sesar (Kurziv / Kulturpunk.hr, Zagreb, Hrvatska)

Janja Sesar (1979.) od 2011. radi na portalu Kulturpunkt.hr prvo kao suvoditeljica projekta, a od veljače 2012. kao voditeljica projekta. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost i njemački jezik i književnost. Nakon završetka fakulteta sudjeluje u nastajanju portala Kulturpunkt.hr na kojem kao jedan od urednika radi do 2008. g. Iste godine odlazi na dvogodišnji specijalistički poslijediplomski studij (MA) Arts and Media Administration na Freie Universität u Berlinu koji završava 2010. Za vrijeme studija u Zagrebu sudjelovala je u organiziranju različitih događanja na području kulture i to uglavnom na području filma i filmskih festivala.

Jasna Jakšić (kustosica, Muzej suvremen umjetnosti, Zagreb, Hrvatska)

Jasna Jakšić, kustosica i likovna kritičarka. Od 2012. voditeljica knjižnice, a od 2014. i Informacijskog i dokumentacijskog odjela Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Članica je savjeta za rezidencijalne programe MSU.

Lillian Fellman (ResArtis Network, Nizozemska)

Lillian Fellmann je programska direktorica Res Artis, globalne mreže umjetničkih rezidencija u Amsterdamu. Magistrirala je političku teoriju na Sveučilištu u Zürichu te kuriranje i kritičku teoriju na Sveučilištu California u Los Angelesu. Dobitnica je Fulbright Fellowship-a i izučena novinarka. Suosnivačica je Kunsthalle Luzern u 2008. i osnivačica Center for Art and Politics u Amsterdamu u 2011. Nekoliko godina je istraživala kulturni aktivizam u mnogim arapskim zemljama i jugoistočnoj Europi. Predstavlja Res Artis u grupi Arts, Social Justice, Human Rights i članica je Izvršnog odbora Culture Action Europe.

Luca Bergamo (Culture Action Europe, Bruxelles, Belgija)

Od 1. ožujka 2012., Luca Bergamo radi kao glavni tajnik Culture Action Europe. Ranije je radio kao glavni direktor Talijanske nacionalne agencije za mlade, od njenog začetka 2007. godine. Između 2004. i 2007. radio je kao glavni direktor “Glocal Foruma”, međunarodne zaklade za promoviranje mirovnog dijaloga, kulturne kooperacije i aktivnog građanstva u postkonfliktnim područjima u suradnji s UN agencijama i lokalnim vlastima diljem svijeta. Od 1999. do 2004., Luca je bio izvršni direktor Zone Attive, javno-privatne tvrtke koja potiče kulturne inovacije u Italiji. Pod njegovim vodstvom Zone Attive je zamislila i proizvela veliki broj najinovatinijih i najutjecajnijih inicijativa koje su oblikovale talijanski kulturni krajolik u tom periodu. Od 1993. do 1999. bio je u timu gradonačelnika Rima i vodio odjel za politike za mlade i doprinio razvoju Gradskog poglavarstva u Rimu. Prethodno, Luca je radio u ICT-u i sektoru umjetne inteligencije otprilike 7 godina. Tijekom studija fokusirao se na političke znanosti i ulogu koju znanje ima u ljudskom i društvenom razvoju.

Max Aufischer (Kulturvermittlung Steiermark, Austrija)

Max Aufischer rođen je 1953. u Grazu. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču i radio je kao učitelj umjetnosti u Grazu. Voditelj je udruge Kulturvermittlung Steiermark, Cultural City Network Graz i International Writer’s House Graz. Imao je individualne i grupe izložbe i projekte u javnom prostoru diljem Europe, objavio niz knjiga i dobio nekoliko fotografskih nagrada. 2005. godine dobio je nagradu City of Graz-Human Rights Award.

Roberto Santaguida (umjetnik, Kanada)

Nakon završetka diplomskog studija filmske produkcije na Likovnoj akademiji sveučilišta Concordia u Montrealu, Roberto Santaguida bavi se eksperimentalnim i dokumentarnim filmom. Njegov prvi kratki film Miraslava prikazan je na više od 120 međunarodnih filmskih festivala i osvojio je 4 nagrade. Od 2005. boravio je na raznim umjetničkim rezidencijama u organizaciji kulturnih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama, Rumunjskoj, Norveškoj i Australiji. 2011 godine, Roberto je odabran kao stipendist Akademie Schloss Solitude. Dobitnik je nagrade K.M. Hunter Artist Award. Trenutno priprema kratki dokumentarni film o poznatoj pomrčini Sunca iz 1913.

Slaven Tolj (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska)

Slaven Tolj je vizualni umjetnik rođen 1964. u Dubrovniku. U svojoj umjetnosti koristi se fotografijom, instalacijama, umjetnosti ready-madea i performansa kako bi ukazao na probleme u političkoj, društvenoj i kulturnoj sferi. Tolj djeluje u kulturnom polju kroz više funkcija – kao kustos, umjetnik i voditelj umjetničkih radionica. 2005. bio je hrvatski izbornika na Venecijanskom bijenalu. Osnovao je i dugo godina vodio Art radionicu Lazareti u kojoj je organizirao izložbe, performanse, projekcije i umjetničke prezentacije. Od 2012. godine ravnatelj je Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

Sonja Soldo (Pogon, Zagreb, Hrvatska)

Sonja Soldo je kulturna menadžerica sa sjedištem u Zagrebu. Kao članica BLOKa zajednički je kurirala pet izdanja UrbanFestivala, međunarodnog festivala umjetnosti u javnom prostoru, koordinirala razne suradničke projekte i kampanje na lokalnoj nezavisnoj kulturnoj sceni koji su se bavili sudjelovanjem građana u urbanom razvoju, transformaciji kulturnog sistema i prostornim implikacijama. Trenutno radi kao koordinatorica programa u Pogonu – Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade gdje vodi Pogonov rezidencijski program i produkciju posebnih projekata.

Tamara Perišić (pomoćnica ministrice kulture, Zagreb, Hrvatska)

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost. Trenutačno pohađa doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija pri Sveučilištu u Zadru te priprema doktorsku disertaciju na temu iz područja nakladništva.

Od 2000. godine zaposlena je u izdavačkoj kući Algoritam d.o.o., najprije na mjestu pomoćnice direktora, zatim zamjenice direktora, a posljednje dvije godine provodi na mjestu direktorice odjela izdavaštva. Istovremeno kontinuirano bira i uređuje naslove iz lijepe književnosti i publicistike, te je uredila više od stotinu djela.

Teodor Celakoski (SU Klubtura / Clubture, Zagreb, Hrvatska)

Teodor Celakoski je kulturni radnik i aktivist iz Zagreba. U svome se radu se bavi koordiniranjem kulturnih programa, umrežavanjem i zagovaranjem u polju kulture, institucionalnih inovacija i političkog aktivizma. Vodi se vizijom kulture kao agenta promjene.

Vesna Vuković ([BLOK], Zagreb, Hrvatska)

Vesna Vuković je kustosica i istraživačica, članica kolektiva [BLOK] koji djeluje u Zagrebu, free-lance prevoditeljica i autorica. Od 2007. do 2011. kao vanjska suradnica predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 2012. na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Redovno surađuje s Trećim programom Hrvatskog radija gdje od 2013. su-uređuje emisiju “Stvarnost prostora”.

U svom radu Vesna Vuković se fokusira na umjetnost u javnom prostoru i njezin odnos prema politici. Njezina kustoska praksa istražuje međuprostore generiranja, produkcije i reprezentacije suvremene umjetnosti kroz formu proširene izložbe, kao i kroz prostornu organizaciju javne sfere.

Yvette Vaughan Jones (Visiting Arts, London, Ujedinjeno Kraljevstvo)

Yvette Vaughan Jones preuzela je mjesto izvršne direktorice Visiting Arts u listopadu 2005. Prethodno je bila direktorica kulturnog programa Cardiff 2005. Dugo je godina radila za Arts Council Walesa gdje je utemeljila Wales Arts International. Yvette je 3 godine radila u Bruxellesu kao Policy Manager za Wales Centre te je imala ključnu ulogu u raspravama o kulturnim politikama unutar EU-a prije povratka u Cardiff gdje je vodila gradski natječaj za City of Culture 2008. i bila direktorica programa 2005. godine koji su se fokusirale na razvoj zajednice kroz umjetnost. Aktivna je članica Cultural Cities Network koji povezuje gradove financirane kroz Urban Cultural Programme kako bi radili u polju umjetnosti i regeneracije gradova. Također, predstavnica je Ujedinjenog Kraljevstva u radnoj grupi Europske unije o kulturnoj mobilnosti.

Zvonimir Dobrović (Domino, Zagreb, Hratska)

Zvonimir Dobrović diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač je i programski direktor festivala Queer Zagreb (od 2003.) i Perforacije (od 2009.). Sudjelovao je na brojnim međunarodnim edukacijskim programima u području kulturnog menadžementa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *